Web Sitemize Hoşgeldiniz 26 Mart 2019

Zekat ile İlgili Temel KavramlarŞimdiki Yazımızda Zekât ile İlgili Temel Kavramlar Konusundan Bahsedeceğiz

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekatla ilgili temel kavramlar şu şekildedir;

Âmilîn: (Ve’l âmilîne aleyhâ) Zekât işinde çalışanlar. Zekât gelirlerini toplamak ve dağıtmakla görevli kimseler.
Ayn: Kişinin zekât için ayırdığı ve yanında hazır bulunan mal.
Emvâl-i bâtına: Ticaret malı, para gibi mallar.
Emvâl-i zâhire: Saklanması, kaçırılması mümkün olmayan deve, sığır, davar, zirai mahsul gibi mallar.
Fi sebîlillâh: Allah yolunda (olan kimseler). Bu tabir, kendisini Allah yoluna adamış hac yolcuları, cihad edenler ve ilim talipleri gibi kimseleri kapsar.
Fi’r-rikâb: Boyunduruktan kurtarılacak kimseler: Bunlar özgür olmayan ve kurtarılması gereken köleler, savaş esirleridir.
Fukara ve mesâkîn: Hiçbir şeye sahip olmayan yoksul kimseler ile normal ölçülerde geliri giderini karşılamayan, açlık sınırı altında bir gelire sahip olan fakir kimseler.
Ğârimîn: Hanefilere göre borcu olan ve borcundan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimseler.
Havâic-i asliyye: Kişinin bir yıl süre ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (ve hayvanlar) için asgari düzeyde ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçlarıdır.
Havl-i havelân: Nisap miktarına ulaşmış olan malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi.
İbnü’s-sebîl: Yolcu.
İnfak: Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yaptığı her türlü aynî ve nakdî yardımlar.
Karz: Bir başkasına mislini geri vermek şartıyla ödünç vermek.
Kenz: Yer altında buluna defineler.
Mâlûfe: Yemle beslenen hayvanlar.
Müellefe-i kulûb: Kalpleri İslam’a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olmak istenen kişiler.
Mülk arazi: Kişilerin malik bulunduğu ve her türlü hukukî tasarrufta bulunabildiği arazi türü. Miri, öşür, harac arazi gibi kısımları vardır.
Nâmî /Nemâ: Nâmî, malın artıcı vasfı; nemâ ise, bir malın artıcı nitelikte olmasıdır.
Nisap: Zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsü.
Öşür: Toprak ürünlerinden alınan 1/10 oranındaki zekât.
Rikâz: Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşya.
Sadaka: Allah rızası için yapılan iyilik veya verilen şey.
Sâime: Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar.
Temlîk: Mülkiyetine geçirmek. Zekâtı, gerçek ihtiyacı olan ehil kimselere vermek.

 


DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.