Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Etkinlikleri Cevapları


Şimdiki Yazımızda “7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 110, 111, 112, 113, 114″Konusundan Bahsedeceğiz

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  110 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

  • mahzun: Üzüntü duyumsamış, üzülmüş olan, üzgün.
  • kırkikindi: Anadolu’da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.
  • çökelek: Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak
  • biteviye: Aynı biçimde, hep öyle sürüp giderek, sürekli olarak, tekdüze.
  • kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.
  • tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü.
  • kahır: Derin üzüntü veya acı, sıkıntı.
  • yaylı: Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası.
  • kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.
Cevap: Kerpiç ve yağmuru akıtan evlerden oluşan, yolları tozlu, geceleri kurbağa ve cırcır böceklerinin seslerini işittiği, yaylalık bir yerde yaşamaktadır.

2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?
Cevap: Özlem ve sevgi duygularını ön plana çıkarmıştır.

3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?
Cevap: Memleketine ve çocukluğuna özlem duyuyor olması, memleket hasretiyle çocukluk hasretini bir tutmasıdır.

4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.
Cevap: Günümüzden 50-60 yıl önceyi anlatmaktadır. Çünkü, o zamanlarda kağnılar kullanılırdı.

5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.
Cevap: “Vatan Destanı” şiirinde vatanın bizler için ifade ettiklerinden bahsedilirken bu metinde, çocukluk ve memlekete duyulan özlemden bahsedilmektedir.

6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?
Cevap: Bu soruyu kendiniz cevaplamalısınız.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  111  

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

Tema: Özlem
Ana duygu: İnsan, çocukluğuna ve memleketine özlem duyar.

4. ETKİNLİK

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Başlığım: “Memleket ve Çocukluk Özlemi”
Bu Başlığı Yazma Sebebim: Şiirde, “Memleket ve Çocukluk Özlemi” duygusu hakimdir.

5. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Yoksul olup, biraz ekmek ve çökelekle karınlarını doyursalar bile, vatanlarına aşıklar.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  112 

Yoksulluk nedeniyle evlerine bakım yapamazlar ve bu yüzden damları akıtıp sırılsıklam olurlar. Ancak buna rağmen evleri akıllarından çıkmaz ve hasret duyarlar.

Açlık,acı, keder ve zulüm gibi durumlarda bile vatanlarına özlem duyarlar.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  113 

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

7. ETKİNLİK

Ezberlediğiniz şiirleri, öğretmeninizin belirlediği bir zamanda vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek seçtiğiniz fon müziği eşliğinde okuyunuz.

Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

8. ETKİNLİK

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  114 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız.

Türkiye – memleket – Anadolu – köy – ova – yayla – sıradağ

Memleketimi Özledim

Asya ile  Avrupayı bağlayan,
Kıyılarında sıra dağları uzanan,
Yaylaları, obaları meşhur olan,
Memleketimi özledim.

Türkiye’m benim her şeyim,
Anadolu’yu gezip görelim,
Köy köy, diyar diyar dolaştığım,
Memleketimi özledim.

(İzzet Demir)

Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.