Türk Bilim İnsanlarından Birini Tanıtan Bir Sunum


Şimdiki Yazımızda “Türk Bilim İnsanlarından Birini Tanıtan Bir Sunum” Konusundan Bahsedeceğiz

Harezmi Hakkında Bilgi

Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamıştır. Harezmi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.

Ali Kuşçu Hakkında Bilgi

Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in rasathanesinde çalışmıştır. Elçilik görevi ile geldiği İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed ile tanışmıştır.  Günde 200 akçe verilerek Ayasofya Medresesi’ne başmüderris yapılmıştır. Fatih Külliyesi’nde bir güneş saati yapmıştır.

İbni Sina Hakkında Bilgi

Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur. Küçük yaştan itibaren tıp ve eczacılık konusunda iyi bir eğitim almıştır. Daha on altı yaşında iken dönemindeki birçok doktor onun bilgisinden faydalanmıştır.  Henüz on sekiz yaşındayken Samani hükümdarının hastalığını tedavi edince kendisine büyük hediyeler verilmek istenmiştir. O ise sadece sarayın kütüphanesinden faydalanmak istediğini söylemiştir. Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir.

el-Cezeri Hakkında Bilgi

Cezeri, Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. El-Cezeri’nin önemli mühendislik başarılarından biri de suyun akıntısı ile dönen ve aldığı suyu yukarıya taşıyan değirmenlerdir. El-Cezeri su ile işleyen ve aralıksız çalışan bir flüt de tasarlamıştır. Dönüşümlü olarak iki depoya dökülen su, havayı flüte doğru itmekte ve ses meydana getirmekteydi. Cezeri’nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii’nin ünlü güneş saatidir.

Aziz Sancar Hakkında Bilgi

Türk akademisyen biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Sancar Vakfı’nı kurarak “Carolina Türk Evi” isimli bir öğrenci misafirhanesi açmıştır. Türk kimliğini vurgulayan ve ulusal duyarlılığı güçlü olan bilim insanı, Amerika’ya TÜBİTAK bursu ile gitmiştir. Başarısını zekâsına değil, düzenli çalışmaya bağlayan Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır.

Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.