Sünen-i Tirmizî Hakkında Genel Bilgi

Şimdiki Yazımızda Sünen-i Tirmizî Hakkında Genel Bilgi Konusundan Bahsedeceğiz

Tirmizî adıyla tanınan Muhammed b. İsa b. Sevre tarafından derlenen bir eserdir. Tirmizî, 827 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kasabasında doğmuş ve 892 yılında yine burada vefat etmiştir.

Tirmizî; Arabistan, Mezopotamya, İran ve Horasan gibi çeşitli ilim merkezlerine hadis öğrenmek için seyahatler yapmış; Buharî, Müslim, Ebu Davud gibi asrının ileri gelen hadisçileriyle de görüşmüştür. Tirmizî, bu eserini fıkıh konularına göre tertip etmiştir.

Tirmizî, bu eserde hadisleri rivayet edenleri incelemiş, her hadisin sıhhat (güvenirlik) derecesini tespit etmeye çalışmış ve fıkıh âlimlerinin hadislerden nasıl hüküm çıkardıklarına dikkat çekmiştir. Hemen her hadisten sonra o hadisle ilgili bir değerlendirmeye yer vermiştir.

 

Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.