Sünen-i Ebu Davud Hakkında Genel Bilgi


Şimdiki Yazımızda Sünen- i Ebu Davud Hakkında Genel Bilgi Konusundan Bahsedeceğiz

Ebu Davud adıyla anılan Süleyman b. İshak tarafından hazırlanmıştır. Ebu Davud, 818 yılında İran ve Afganistan arasında yer alan Sicistan’da doğmuştur.

Hadis öğrenimine memleketinde başlayan Ebu Davud, Nişabur, Kûfe, Horasan, Arabistan, Mezopotamya, İran, Suriye ve Mısır’a ilim yolculukları yapmıştır. 889 yılında Basra’da vefat etmiştir. Hadis ilminde oldukça önemli bir yere sahip olan bu eser, Sünen türünün ilki kabul edilmektedir. Bu eser fıkıh konularına ait hadislerden meydana gelmiştir. Ebu Davud bu eserde her konuda en kuvvetli olan hadisleri toplamıştır. Hadislerin çeşitli rivayetlerini de vermiştir.

Hadis âlimlerinin ittifakla terk ettiği hadisleri eserine almamakla beraber; fıkıh âlimlerinin delil olarak kullandığı bazı zayıf hadisleri alırken kusurlarını göstermiş, sahih olarak bildiği hadisler için ise herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.