Peygamberimizin Doğduğu Çevrede Dini Yaşam


Şimdiki Yazımızda Peygamberimizin Doğduğu Çevrede Dini Yaşam Konusundan Bahsedeceğiz

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede Arap Yarımadası’nda putperestlik en yaygın inanç biçimiydi. Putperest Araplar, Yüce Yaratıcı olarak Allah’a (c.c.) inanır, aynı zamanda putlara da tapar ve taptıkları putların Allah (c.c.) ile aralarında aracı olduğunu düşünürlerdi. Onlara göre putlar, Allah’a (c.c.) ulaşmanın ve O’nun hoşnutluğunu kazanmanın bir yolu idi. Her ailenin bir putu vardı. Çeşitli nesnelerden yaptıkları putlar için kurbanlar keserlerdi.

Arap Yarımadası’nda putperestlerden başka, az sayıda Hristiyan ve Yahudi de bulunuyordu. Hristiyanlık, Yarımada’nın kuzey bölgesinde yaşayan Gassani ve Hireliler arasında yayılmıştı. Yahudiler Medine, Hayber, Fedek ve Yemen’de yaşıyordu. Ayrıca Arap toplumunda İbrahim Peygamber’in (a.s.) dinine inanan Hanifler ve İran asıllı ateşe tapan Mecusiler vardı. Bu inançların dışında Ay, Güneş ve Zühre Yıldızı’nı kutsal sayan, güneşin doğuşu, zevali ve batışı sırasında dua eden Güneş’e tapanlara da rastlanırdı.

 

Türkçe ve Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.