Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 17 Eylül 2019

Ömür Törpüsü Metni Etkinlikleri Cevapları

Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 149 

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

  • Sorumluluk almayan insanlar doğruluk konusunda bile konuşmazlar.
  • İstenmeyen sonuçla tamamlanan bir işte, kimse işin kendi eksikliğinden dolayı tamamlanamadığını  kabul etmez.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Toplum hayatında, bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap: Birbirlerine rahatsızlık vermemek, hoşgörülü olmak, birbirlerine yardım etmek.

• Toplumun diğer bireylerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, düşünüyorum.

• Sizce büyük şehirler, o şehirde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
Cevap: İnsanların birbirlerinden uzaklaşmalarına ve içe kapanık bir yaşam sürmelerine neden olmaktadır.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Bir adam ve eşinin başından geçen bir olaydan bahsediliyor olabilir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 152 

4. Etkinlik

“Ömür Törpüsü” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap: Metnin türü hikayedir.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız
Cevap: Evet, uygundur. Karakterler, konuşmalar, yer ve zaman gibi unsurlar bellidir.

5. Etkinlik

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz

Bilmediğiniz kelimelere göre cevaplayınız.

6. Etkinlik

5. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

Bu etkinliği bilmediğiniz kelimelere göre yapmalısınız.

7. Etkinlik

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.
“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”

B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.

1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?
Cevap: Denizin dibinden altın kolyeyi çıkardı.

2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?
Cevap: Altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.

1. sorunun cevabı “altın kolyeyi”, 2. sorunun cevabı ise “denizin dibinden”dir

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap: Sıfat tamlaması olduğu için cevap “altın kolye” olmuştur.

b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap: İsim tamlaması olduğu için cevap “denizin dibi” olmuştur.

c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap: Kolye farklı cins ve şekillerde olabilir. Altın kolye ile kolyenin cinsi belirtilmiştir.

ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap: Dip, oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü demektir. Bu dip, farklı yerler olabilir. Denizin dibi ile hangi yerin dibi olduğu belirtmiştir.

d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap: İsimdir.

e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap: İsimdir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 153 

f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap: Kolyedir.

g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap: Diptir.

Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”
Cevap: Metinde isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı, metnin anlamında değişiklikler olur ve metnin ahengi bozulurdu.

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Hasan Bey ve eşinin büyükşehre taşınmaları ve oraya alışamamalarıdır.

2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, yaşanabilir bir olaydır. Çünkü, günümüzde de köyden şehre göç eden ve şehirlerde büyük sıkıntı yaşayan insanlar bulunmaktadır.

3. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap: Hasan Bey ve eşi Fatma hanımdır.

4. Hasan Bey nasıl biridir?
Cevap: Hasan Bey, eğitim görmüş, çocuklarını okutmuş, şehrin gürültüsüne dayanamayan biridir.

5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyük şehre taşınmaktadır?
Cevap:Emekli olduktan sonra Fatma Hanım’ın ısrarı üzerine büyük şehre taşınmışlardır.

6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?
Cevap: Hasan Bey’i rahatsız edip bunaltmıştır ve yalnızlık sıkıntısı yaşatmıştır.

7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Hayır, kalmıyor. Kendini, kapalı kutu içerisine hapsedilmiş hissetmiştir.

8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.
Cevap: İkisi de insanlarla içli dışlı olmayı seven, geleneklerine bağlı, içe kapanık olmaktan hoşlanmayan kimselerdir. Çünkü, kendilerinin eve hapsedildiklerini düşündükleri için memleketlerine dönmüşlerdir.

9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?
Cevap: Otobüs kuyruğunda ilerlerken geliyor.

10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?
Cevap: ”Büyükşehirde kötü de olsa bir laf eden oldu mu? Hastalansan, ölsen gitsen cenazeni kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler. Sefa sürmenin beklemekten bel bükmek olduğunu bilmezler.”  düşünceleri geçmektedir.

11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?
Cevap: Çünkü, şehre gelmeyi Fatma Hanım istemiştir.

12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?
Cevap: Büyükşehir’dir.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, oldu. Şehir hayatının bunaltıcı olduğunu bir kez daha anladım.

14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?
Cevap: Şehirdeki insanların birbirlerinden kopuk bir yaşam sürmeleridir.Bu sorunun çözümü için, insanların birbirlerini ziyaret etmeleri, hal hatırlarını sormaları gerekmektedir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 154 

9. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Metinde yazar, Hasan Bey ve Fatma Hanım’ın kasabadan şehre taşınmaları ve oraya uyum sağlayamamalarından söz ediyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Şehir hayatının insanları birbirlerinden uzaklaştırdığını ifade etmek için yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Cevap: İnsanlar, güzel olan yerlerde değil, kendilerini iyi hissettikleri yerlerde mutlu bir şekilde yaşarlar.

10. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Şehir hayatının insanların ömrünü yediğini ifade etmek için kullanmış olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
“Şehir Hayatı” başlığını koyardım.

11. Etkinlik

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, olay yazısıdır. Çünkü, metinde bir olaydan bahsedilmiştir.

b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Hasan Bey ve eşinin şehre taşınmaları ve şehir hayatına uyum sağlayamamalarıdır.

c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, mümkündür.

ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, olabilir.

d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet, Hasan Bey ve Fatma Hanım’a yer verilmiştir.

e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?
Cevap: Hasan Bey ve Fatma Hanım.

f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet, verilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 155 

g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Evet, verilmiştir.Hasan Bey’in emekli olmasından sonra yaşanmıştır.

ğ. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, köy hayatının şehir hayatından daha güzel olabileceği mesajı verilmiştir.

B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Hayır, 3. kişi ağzından anlatılmaktadır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Evet.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Cevap: İlahi bakış açısına sahiptir. Çünkü, yazar Hasan Bey’in düşündüklerini de bilmektedir.

12. Etkinlik

Kitabınızın ilk metni olan “Forsa” adlı metinle “Ömür Törpüsü” adlı metni karşılaştırabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.

• Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet, öyle bir metindir.

• Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet.

• Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir. Her iki metinde de özlem duyulmaktadır.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Forsa: İnsan, ayrı kaldığı vatanına özlem duyar.
Ömür törpüsü: İnsanların yaşam tarzlarını değiştirmeleri kolay değildir.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: 3. kişi ağzından, ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: İki metinde de benzer bir olay örgüsü vardır.

• “Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Her iki karakter de yaşadıkları yere özlem duymaktadırlar.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 156 

13. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Not: Bu etkinliği sınıfınızda yapmalısınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. ... dedi ki:

    Yazma etkinliği nerde

  2. ECEM dedi ki:

    Çok güzel bir site çok beğendim hep buraya bakıcam

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: YASAK!