Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Ağustos 2019


Mukabele Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

Şimdiki Yazımızda Mukabele Nedir? Hakkında Kısa Bilgi Konusundan Bahsedeceğiz

Mukabele: Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) 610 yı­lın­da ilk vah­yin ge­li­şiy­le baş­la­yan Kur’an’ın in­di­ri­liş sü­re­ci,
632 yı­lı­na ka­dar, yak­la­şık yir­mi üç yıl de­vam et­miş­tir. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) her yıl ra­ma­zan ayın­da
o gü­ne kadar in­di­ri­len Kur’an ayet­le­ri­ni Vahiy Meleği Ceb­ra­il’e (a.s.) oku­muş­tur. Bu du­rum, mu­ka­be­le
oku­ma­nın Hz. Peygamber (s.a.v.) za­ma­nı­na da­yan­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Bu sün­ne­ti ya­şat­mak amacıy­la
her yıl Ra­ma­zan ayın­da, ül­ke­miz­de ve di­ğer Müs­lü­man top­lum­lar­da mu­ka­be­le oku­nur

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.