Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Haziran 2019


Bilgi

Avrupa Birliği (AB) Hakkında Kısaca Bilgi

Şimdiki Yazımızda “Avrupa Birliği (AB) Hakkında Kısaca Bilgi” Konusundan Bahsedeceğiz Avrupa devletlerinin, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirmek...

İslama Davet Mektupları Kimlere Gönderildi?

Şimdiki Yazımızda “İslama Davet Mektupları Kimlere Gönderildi?”  Konusundan Bahsedeceğiz Hz. Peygamber Hudeybiye Antlaşması’yla ortaya çıkan barış ortamını değerlendirerek yakından uzağa...

Cem’de On İki Hizmet Nedir? Kısaca

Şimdiki Yazımızda “Cem’de On İki Hizmet Nedir? Kısaca”  Konusundan Bahsedeceğiz Alevilikte on iki hizmet, cem esnasında on iki kişi tarafından...

Musahiplik Nedir? Kısaca

Şimdiki Yazımızda “Musahiplik Nedir? Kısaca”  Konusundan Bahsedeceğiz Alevilik-Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu...

Eş’arîlik Nedir? Eşarilik Hakkında Bilgi

Şimdiki Yazımızda “Eş’arîlik Nedir? Eşarilik Hakkında Bilgi”  Konusundan Bahsedeceğiz Eş’arîlik: Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’nin (ö. 935), inanca ait konularda ayet ve hadislerden...

Maturidîlik Nedir? İmam Maturidi Hakkında Bilgi

Şimdiki Yazımızda “Maturidîlik Nedir? Maturidîlik Mezhebi Hakkında Bilgi”  Konusundan Bahsedeceğiz Maturidîlik: İnanç konularında Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Maturidi’nin görüşleri...

Fabl Türünde Metin Örnekleri

Şimdiki Yazımızda “Fabl Türünde Örnek Metinler” Konusundan Bahsedeceğiz Fabl: Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan...

Anadolu İnsanını Anlatan Kısa Bir Konuşma Yapınız.

Şimdiki Yazımızda “Şimdiki Yazımızda “Anadolu İnsanını Anlatan Kısa Bir Konuşma Yapınız.” Konusundan Bahsedeceğiz Sevgili Arkadaşlar Anadolu insanını diğer yörelerin insanlarından...

Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol Sözünün Anlamı Kısaca

Şimdiki Yazımızda “Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol Sözünün Anlamı Kısaca” Konusundan Bahsedeceğiz Şefkat ve merhamet, insanlara karşı sevgi beslemekten...

Helal ve Haram Nedir? Kısaca

Şimdiki Yazımızda “Helal ve Haram Nedir? Kısaca” Konusundan Bahsedeceğiz Helal ve haram kavramlarını günlük hayatta sıkça duyabilmekteyiz. Helal: Dinimizin yapılmasını uygun...

Sizce Çevrenizdeki İnsanların Ramazan Ayına Büyük Önem Vermesinin Sebebi Nedir?

Şimdiki Yazımızda “Sizce Çevrenizdeki İnsanların Ramazan Ayına Büyük Önem Vermesinin Sebebi Nedir?” Konusundan Bahsedeceğiz Ramazan ayı, Müslümanların büyük değer verdiği...

Oruç Tutmanın İnsana ve Topluma Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Şimdiki Yazımızda “Oruç Tutmanın İnsana ve Topluma Sağladığı Faydalar Nelerdir?” Konusundan Bahsedeceğiz Oruç tutmak insana ve topluma birçok fayda sağlamaktadır....

Sizce Cenaze Namazının Toplumsal Dayanışma Açısından Önemi Nedir?

Şimdiki Yazımızda “Sizce Cenaze Namazının Toplumsal Dayanışma Açısından Önemi Nedir?” Konusundan Bahsedeceğiz Cenaze namazları, Müminlerin birbirlerine karşı son borçları ve...

Kur’an ve Sünnetin Hayatınızdaki Yeri Nedir?

Şimdiki Yazımızda “Kur’an ve Sünnetin Hayatınızdaki Yeri Nedir??” Konusundan Bahsedeceğiz Kuran, Allah’ın Cebrail(a.s.) aracılığıyla Peygamber Efendimize gönderdiği ilahi kitabın adıdır....

Kul Hakkı Niçin Önemlidir? Açıklayınız.

Şimdiki Yazımızda “Kul Hakkı Niçin Önemlidir? Açıklayınız.” Konusundan Bahsedeceğiz Kul hakkı denilince de insanların birbirlerine karşı hakları anlaşılır. Bu anlayış,...

Bir Alışveriş Sırasında Aldatıldığınızı Fark Etseniz Neler Hissedersiniz?

Şimdiki Yazımızda “Bir Alışveriş Sırasında Aldatıldığınızı Fark Etseniz Neler Hissedersiniz?” Konusundan Bahsedeceğiz Alışveriş sırasında aldatılmak, herkesi olduğu gibi beni de...

Size Göre Bir İşveren İşçisine Nasıl Davranmalıdır?

Şimdiki Yazımızda “Size Göre Bir İşveren İşçisine Nasıl Davranmalıdır?” Konusundan Bahsedeceğiz Bana göre bir işveren işçisine karşı adaletli davranmalıdır. Ayrıca,...

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılma Nedenleri Nelerdir?

Şimdiki Yazımızda “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılma Nedenleri Nelerdir?” Konusundan Bahsedeceğiz 30 Kasım 1925’te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı....

Sonraki Sayfa »