Web Sitemize Hoşgeldiniz 25 Mayıs 2019


İstiklal Marşında Yer Alan Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamları

Şimdiki Yazımızda “İstiklal Marşında Yer Alan Bilinmeyen Kelimelerin Anlamları Konusundan Bahsedeceğiz

1. Kıta

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlıki
Al: Kanın rengi, kızıl, kırmızı.
Sancak: Bayrak, liva.
Ocak: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer.
Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu.

2. Kıta

Çatmak: Kaşı, yüzü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak
Çehre: Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm.
Irk: Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.
Celal: Öfke, kızgınlık

3. Kıta

Ezel: Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.
Beri: Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı.
Hür: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest.
Çılgın: Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun.
Bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet.
Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.

4. Kıta

Garp: Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi.
Afak: Ufuklar, dört bir taraf.
Serhad: Hudut başı. İki devlet toprağının birleştiği sınır.
Ulus: Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü,ulusal kültür.
İman: Dinin ortaya koyduğu kaidelere tereddütsüz inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat.
Medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık.

5. Kıta

Siper: Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
Haya: Ut, utanç, utanma, sıkılma.
Va’d etmek: Bir işi yerine getireceğine söz vermek.

6. Kıta

Kefen: Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek.
Şehid: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası.

7. Kıta

Cennet: Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.
Şüheda: Şehitler.
Canan: Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.
Hüda: Doğru yol göstermek.
Cüda: Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.

8. Kıta

Ruh: Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz.
İlahi: Tanrı ile ilgili olan, Tanrı’ya özgü olan, tanrısal, lahuti.
Mabed: İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane.
Na’mahrem: Yabancı, el.
Şehadet: Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma.

9. Kıta

Vect: Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esrime.
Secde: Genellikle namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
Ceriha: Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik, yara.
Rûh-ı mücerred: Her şeyden arındırılmış bir ruh.
Naaş: Ölen insanın vücudu, ceset.
Arş: İslam inanışına göre göğün en yüksek katı.

10. Kıta

Şanlı: Tanınmış, ünlü.
Ebediyyen: Ebedi olarak, ilel-ebed.
İzmihlal: Yıkılma, çökme.
Hürriyet: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî, hürriyet.
İstiklal: Bağımsızlık, Bağımsız olma durumu veya niteliği.


DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.