Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 19 Eylül 2019

İstiklal Marşında Yer Alan Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamları

Şimdiki Yazımızda “İstiklal Marşında Yer Alan Bilinmeyen Kelimelerin Anlamları Konusundan Bahsedeceğiz

1. Kıta

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlıki
Al: Kanın rengi, kızıl, kırmızı.
Sancak: Bayrak, liva.
Ocak: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer.
Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu.

2. Kıta

Çatmak: Kaşı, yüzü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak
Çehre: Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm.
Irk: Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.
Celal: Öfke, kızgınlık

3. Kıta

Ezel: Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.
Beri: Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı.
Hür: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest.
Çılgın: Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun.
Bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet.
Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.

4. Kıta

Garp: Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi.
Afak: Ufuklar, dört bir taraf.
Serhad: Hudut başı. İki devlet toprağının birleştiği sınır.
Ulus: Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü,ulusal kültür.
İman: Dinin ortaya koyduğu kaidelere tereddütsüz inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat.
Medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık.

5. Kıta

Siper: Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
Haya: Ut, utanç, utanma, sıkılma.
Va’d etmek: Bir işi yerine getireceğine söz vermek.

6. Kıta

Kefen: Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek.
Şehid: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası.

7. Kıta

Cennet: Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.
Şüheda: Şehitler.
Canan: Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.
Hüda: Doğru yol göstermek.
Cüda: Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.

8. Kıta

Ruh: Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz.
İlahi: Tanrı ile ilgili olan, Tanrı’ya özgü olan, tanrısal, lahuti.
Mabed: İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane.
Na’mahrem: Yabancı, el.
Şehadet: Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma.

9. Kıta

Vect: Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme, esrime.
Secde: Genellikle namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
Ceriha: Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik, yara.
Rûh-ı mücerred: Her şeyden arındırılmış bir ruh.
Naaş: Ölen insanın vücudu, ceset.
Arş: İslam inanışına göre göğün en yüksek katı.

10. Kıta

Şanlı: Tanınmış, ünlü.
Ebediyyen: Ebedi olarak, ilel-ebed.
İzmihlal: Yıkılma, çökme.
Hürriyet: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî, hürriyet.
İstiklal: Bağımsızlık, Bağımsız olma durumu veya niteliği.


 


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: YASAK!