Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 23 Ağustos 2019


Cahit Arf İzleme Metni Etkinlikleri Cevapları

Şimdiki Yazımızda “7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Cahit Arf Metni Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157″Konusundan Bahsedeceğiz

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  152  

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.
Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.
İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.
1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.
Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.
İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?
Cevap: Derslerine ilgilenmeyen, dalgın ve öğretmeninden azar işiten bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.
Cevap:

İzmir Lisesinin son sınıfında geometriyle tanışması.
1928’de Fransa’ya gitmesi ve 2 yıl eğitim görmesi.
İstanbul Üniversitesinde gençlere ders vermesi.
Almanya’ya taşınması.
Almanya’da Göttingen Üniversitesinde çalışması.
Arf Halkaları teoremini ortaya koyması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?
Cevap: Sürekli okul değiştirmesinden dolayı okullarına alışamaması ve kendini derslerine verememesi şeklinde açıklanabilir.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet, etkilidir. Sevdiğimiz dersler seçeceğimiz mesleği doğrudan etkiler. İlgi duymadığımız dersler varsa gidip o derslere bağlı meslekleri seçmeyiz.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.
Cevap: Hayır, olamayabilirdi. İçindeki geometri ve matematik aşkı lise son sınıfta ortaya çıkmıştır.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cevap: İlgi duydukları meslekler hakkında bilgiler toplanabilir, insanları özgür bırakıp diledikleri mesleği seçme hakkı tanınabilir.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Bilim insanına değer verilmemesi daha açık ifadeyle vefasızlık olarak yorumlarım.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusu nedir?
Cevap: Cahit Arf’in hayatıdır.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  153  

4. Etkinlik

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız

Cevap:

11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.

Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.

İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.

İzmir Lisesi’nin son sınıfında öğretmeninin aracılığıyla geometri ile tanışmıştır.

1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuş ve istanbul’a fotoğraflarla gelmiştir.

İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.

Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.

1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.

Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.

26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

b) İzlediğniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  154  

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  155  

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?
Cevap: TOPRAĞA KARIŞMAYANLAR başlığını verirdim.

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Çok uzun sürelerde yok oluyorlar. Bu nedenle doğaya atmamak gerekir.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?
Cevap:  “gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler ise eğitim kurumlarına ait olan sitelerdir. Bu sitelerin yalan yanlış bilgiler içermeleri mümkün değildir. Çünkü, herhangi bir şahsa ait değillerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?
Cevap: Evet, arkadaşlar. Yukarıda yer alan bilgileri kullanabiliriz. Bu bilgiler sayesinde farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  156  

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?
Cevap: Okulun çevresini korumak ve temiz tutmaya yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli malzemelerin karşılanmasını sağlamak.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Bu konuda çeşitli broşürler basılabilir ve geri dönüşüm kutuları oluşturulabilir. Bu şekilde çevre kirliliğinin engellenmesinin önüne geçilebilir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.
Cevap: Karikatürlerde suların israf edildiği ve bu nedenle kuraklık yaşandığı ifade edilmektedir.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa  157  

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

Yer: Bir sahil kasabası.
Zaman : Yaz mevsimi.
Kişiler : Zafer (20-21 yaşlarında, üniversite öğrencisi, Esma’nın ağabeyi),
Arif (38-40 yaşlarında, üniversitede öğretim üyesi),
Esma (12-15 yaşlarında, öğrenci),
Utku (12-15 yaşlarında, Esma’nın sınıf arkadaşı)
Olay : Yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşma.

Yeşil Doğa

Ege Denizi’nin kıyısında bir sahil kasabasında doğup büyüyen ve üniversite okumak için İstanbul’a giden zafer üniversiteyi başarıyla tamamlamış ve memleketine doğru yola çıkmış.

Zafer, dört yıl ayrı kaldığı memleketine dönmenin mutluluğunu yaşıyordu. Yoldayken yemyeşil köyünü, masmavi akan derelerini hayal ediyordu. Nihayet köye vardı. Ancak bir de ne görsün! yemyeşil köyü beton yığınına dönmüş. Hayretler içerisinde evine geçen Zafer, evdekilerle hasret gidermiş. Daha sonra kardeşi Esma’ya köyün neden bu halde olduğunu sormuş. Esma’da insanların bilinçsizliği yüzünden bu halde olduğunu söylemiş. Zafer, betonlaşma sorununa bir çare bulmak için üniversitedeki Hocası Arif’i aramış ve ona yaşananları anlatmış. Arif Hoca, köyde yeşil alanlara sahip çıkılması konusunda bilgilendirmeler yapmasını tavsiye etmiş. Zafer hemen kardeşi Esma’ya ve onun arkadaşı Utku’ya herkesi köyün meydanına çağırmalarını söylemiş ve herkes köy meydanına toplanmış. Zafer, köyün meydanında toplanan köylülere doğanın betonlaşmasının tüm canlılara zarar verdiği konusunda bilgilenmeler yapmış.

Köylüler söylenenlerden kendilerine ders çıkarmışlar, betonlaşmaya bir son vermişler ve yeşil alanları çoğaltmaya karar vermişler. Bu şekilde köy, yok olmaktan kurtulmuş.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın!

Etiketler:

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  thank you guys

 2. seyfullah dedi ki:

  yanlis var gibi

 3. Gamzeli niz!!! dedi ki:

  Hiç uğraşmaya gerek yok. İnterneten aç bak.

 4. RFY_YZGN42 dedi ki:

  Çok güzel çok doğru bilgiler var

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.