Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 17 Eylül 2019

Birlikte Metni Etkinlikleri Cevapları

Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141 ” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 136  

1. Etkinlik

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız

Paylaşma
Dayanışma
Kardeşlik
Huzur
Barış
Yardımseverlik
İyilik
Zafer

2. Etkinlik

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

• Bir elin nesi var, iki elin sesi var: İnsan büyük işleri tek başına yapamaz. Başkasıyla iş birliği yapmalıdır ki önemli bir varlık gösterebilsin.

• Birlikten kuvvet doğar: Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan işlerin daha iyi neticeler verir, sıkıntılı konular bile kolayca halledilebilir.

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Cevap:

• Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?
Cevap: Birlik, beraberlik “dayanışma içerisinde, birbirimize yardım ederek işlerin üstesinden gelmektir” derdim.

• “Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?
Cevap: Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan toplumlarda toplumsal huzur ve dayanışma görülür. bu toplumda kardeşlik duyguları ön plana çıkar.

• “Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılıyorum. Bir millet, bir olduktan sonra her zorluğun üstesinden gelir, tıpkı 15 Temmuz gibi…

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 138  

4. Etkinlik

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız

1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. – ULUS
2. Üzüntü. – ÜZÜNÇ
3. Uzak. – IRAK
4. Küçük yokuş. – BAYIR
5. Bir şeye çok üzülmek. – İÇİ BURKULMAK
6. Bırakmak, ilgi göstermemek. – BOŞLAMAK
7. Belli kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. – EZGİ
8. Sıkıntı. SANCI

5. Etkinlik

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.

a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. (KALEM)
b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. (ÖĞRENCİLER)
c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. (AYAKKABI)
ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. (SABIR)

II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir? (Bulduğumuz kelimeler isimdir.)
b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir? (Cümledeki kavramları, varlık ve nesneleri vs. karşılarlar.)

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.
Cevap: 
b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.
ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 139  

V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metnin anlamı ve ahengi tamamen değişirdi.

b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metnin anlamı değişir, metin düz yazı şekline dönüşür ve metin anlamsızlaşırdı.

VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?
Cevap: İsimlerin anlamını etkilemektedir.

b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?
Cevap: Önce yazılmıştır.

c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 140  

IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

Her insan
Başka insanlarla
Her ulus
Başka uluslarla
Bir meyve
Her kadın
başka kadınlarla
Her ağaç
Başka ağaçlarla
Her mevsim
Başka mevsimlerle
Bir sancıdan
Bir güneş
Işıktan ordularla
Her ezgi
Başka ezgilerle
Her şiir
başka şiirlerle
Bir bütünü
Başka başka ses

X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metin anlamlı olmazdı.

6. Etkinlik

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.

Not: Bu etkinliği belirleyeceğiniz konu ve türe göre kendiniz yapabilirsiniz.

7. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?
Cevap: Meyve tatlıdır ve tatlı olan meyveleri başkalarıyla paylaşmak insanı mutlu eder. Tıpkı, mutluluğun başkalarıyla paylaşıldığında daha da artması gibi…

2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde söylemiş olabilir.

3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Sıkıntılı anlarda birlik olunursa sıkıntılar kolayca giderilir.

4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap: Tek başına bir şey güzel değildir. Bir şeyin güzel olduğu ancak onun benzerleriyle anlaşılabilir. Bu yüzden böyle düşünmüş olabilir.

5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: İnsan tek yaşayamaz ve diğer insanlarla bir araya gelerek mutlu olur. Milletlerde başka milletlerle bir olursa mutlu olurlar.

6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Yokuş çıkmak zordur. Bu zorluğun güzel tarafının farkına varabilmek için bayır inmek gerekir.

7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: İyimserlik duygusu içerisindedir.

8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Yalnızlık  ve üzüntü duyguları içinde söylemiş olabilir.

9. Şair,“Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Boşvermişlik duygusu içerisinde söylemiş olabilir.

10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap: Bir şeyin güzel olduğu onun denklerine bakarak belli olur.

11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle… / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Hoşgörü, umut ve birlik ve beraberlik duyguları içerisinde söylemiş olabilir.

12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, oldu. Birlik ve beraberliğin önemini daha iyi kavradım.

13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Cevap:  evet, buldum. Güzel ifadelerle, birliğin önemi vurgulanmış.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Birlik ve beraberlikten söz ediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberliğin, birlikte hareket etmenin önemini anlatmak için yazmış olabilir.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap: Her şey birlikte güzeldir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 141  

9. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberlikten söz edildiği için bu başlığı kullanmıştır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, uyumludur. Şiirde, birlikten bahsedilmiştir.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: “Beraberlik” başlığını kullanırdım.

10. Etkinlik

a. Öğretmeninizin CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiği “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı dizüstü bilgisayardan dinleyiniz. Şarkının size hissettirdiklerini anlatınız.

b. Aşağıda, “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkının sözleri yer almaktadır. Şarkının sözlerini okuyunuz. “ ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile ‘Birlikte’ adlı şiir, verdikleri mesajlar bakımından birbirine benzemektedir.” diyen birinin düşüncesine katılıp katılmadığınızı açıklayınız.
Cevap: Evet, bu kişinin düşüncesine katılıyorum. Çünkü, her iki şiir de birlik ve beraberlikten, barış ve huzurdan bahsetmektedir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!

 

 

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Efgmghfy dedi ki:

    Çok kısa olsaydı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: YASAK!