Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Ağustos 2019


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları “İslam Düşüncesinde Yorumlar-Ünitemizi Değerlendirelim” Cevapları

Şimdiki Yazımızda “7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa  144, 145, 146, 147 Cevapları”  Konusundan Bahsedeceğiz

7. Sınıf Ders Kitabı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Sayfa 144  

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Din ve din anlayışı arasındaki farkları yazınız. (Cevap İçin Tıklayın)

2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız? (Cevap İçin Tıklayın)

3. Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir? Açıklayınız. (Cevap İçin Tıklayın)

4. Alevi-Bektaşilikte önemli olan kavramları sıralayınız. (Cevap İçin Tıklayın)

5. Musahiplik ne demektir? Açıklayınız. (Cevap İçin Tıklayın)

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen din tariflerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) İslam âlimlerinin yorumlarından oluşan kurallar bütünü.

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İslam’ın temel kaynakları doğru verilmiştir?
Cevap:A) Kur’an-Sünnet

7. Sınıf Ders Kitabı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Sayfa 145  

7. Sınıf Ders Kitabı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEB Yayınları Sayfa 146-147  

BULALIM

SOLDAN SAĞA

2. Fıkhi mezheplerden Şafii mezhebinin imamı. (İmam-ı Şafi)
4. İnsanlara inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğreten dinimizin en önemli temel bilgi kaynağı. (Kuran-ı Kerim)
7. İslam dininde Kur’an’dan sonraki ikinci temel kaynak. (Sünnet)
9. Farklı din anlayışlarının kurumsallaşmasıyla ortaya çıkan yorum biçimi. (Mezhep)
10. Tasavvufun öncülerinden birisi olan ve Mevlevîlik anlayışının temsilcisi olan pirin adı ( Mevlana Celaleddin Rumi)
14. Ebu Hanife’nin görüşleri çevresinde şekillenen mezhebin adı.(Hanefilik)
15. Hoca Ahmet Yesevî’nin görüşleri çevresinde toplanan yorum biçiminin adı.(Yesevilik)

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. “İnançla ilgili yorumların başlıcaları; Eş’arilik ve Maturidilik‘tir.” cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken kelime.
3. Namaz, oruç, kurban gibi temelinde Allah’a kulluk olan eylemlere verilen genel ad. (İbadet)
5. Alevîlikte yol kardeşliği anlamına gelen kelime.(Musahiplik)
6. Alevîlikte dua anlamına gelen kelime.(Gülbank)
8. İslam dininin tüm dünya insanlarına seslenme özelliği. (Evrensellik)
11. “Hz. Ali’ye (r.a.) bağlılık ve Ehl-i Beyt yolundan gitme” anlayışını esas alan tasavvufi yorum biçimi. (Alevilik-Bektaşilik)
12. “Farklı din anlayışlarına saygı duymak gerekir” cümlesindeki boşluğa uygun düşen kelime.
13. Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, akıl ve irade sahibi insanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını amaçlayan ilahi kurallar bütünü. (Din)
16. İnsanın Allah (c.c.) ve resulü tarafından bildirilen her şeye inanması. (İman veya İman Etmek)

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Asd dedi ki:

    Tasavufi yorumların en başında yesevilik var neyin kafası bu😠

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.