Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 19 Eylül 2019

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Kaynatılmış Tohum Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayınları Kaynatılmış Tohum Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce dürüst bir insanın diğer özellikleri nelerdir?
Ahlaklıdır, yalan söylemez, çıkarcı değildir, namusludur, vicdanlıdır, saygılıdır, sevgi doludur.

• Dürüstçe davranışlara hangi örnekleri verebilirsiniz?
Yalan söylememek, samimi olmak, çıkarcı olmamak, vicdanlı olmak.

• Dürüstlük insana neler kazandırır, insanın hayatını nasıl etkiler?
Dürüstlük insana itibar kazandırır. İnsanların sevgi ve saygısını kazanmayı sağlar. İnsanlar gönül rahatlığıyla dürüst kimseye iş verir, onla çalışır.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görsellerin ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Çin yazılarının altında oturan saygın bir adamın toplanan insanlara bir şey anlattığı görülmektedir. Sonraki resimlerde ise elinde bir tas tutan bir çocuğun yanındaki saygın kişiyle hikayenin konusunu oluşturan tohumlarla yan yana olduğu görülmektedir.

a. Akıcı Okuma

“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?
İmparator, çocuk Ling, Ling’in annesi, o ülkedeki diğer çocuklar.

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
Geçmiş zaman olduğu belirtilmiştir.

• Metinde “yer” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
Yer olarak Uzak Asya’dan Çin verilmiştir.

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
imparatorun her çocuğa vermiş olduğu önceden kaynatılmış tohumları bir yıl sonra kendisine yalan söyleyerek güzel ağaçlar çiçekler olarak geri getirenlere karşın Ling’in boş bir saksı ve boş hayallerle uğraşlarla dönmesi anlatılmıştır.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Ling’in saksısının boş olması, bundan utanması,  imparatorun onu görünce çağırması herhalde ben öldürecek çünkü başarısız oldum diye düşünmesi.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
İmparatorun diğer tüm gençlere kendisini kandırdıklarını kendisine karşı dürüst olmadıklarını söyleyerek sadece Ling’in dürüst davrandığını bundan dolayı da yeni imparatorun Ling olacağını söylemesi.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?
Serim bölümünde Ling çok üzüntülüdür, sanki başarısız olmuş gibi sunulur ama sonuç kısmında aslında dürüst davrandığı için en başarılı kişi seçildiğini görürüz. Bir diğer yön de iki kısımda da Ling üzerinden dürüstlüğün öneminin vurgulanmasıdır.

4. Etkinlik

“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Bu metin bir hikayedir.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Kesinlikle canlandırmaya uygundur. Çünkü hem fazla mekan ve kahraman yok hem de insanların meraklarını canlı tutabilen bir yapıya sahiptir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. Etkinlik

a. Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden bazı kelimelerin bazı harfleri yazılmamıştır. Verilen anlamlardan hareketle bu kelimeleri bulunuz ve eksik harfleri yazınız.

1. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.(tohum)
2. “Özen” kelimesinin eş anlamlısı. – (itina)
3. Pişmiş toprak, plastik vb. den yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap.(saksı)
4. Kanmak, aklı yatmak, inanmak.(kanaat getirmek)
5. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.(hükümdar)
6. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu.(kalabalık)
7. Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse.(veliaht)
8. Padişah katına çağırmak.(huzura çağırmak)

b. Yazdığınız harfleri anahtar cümledeki sırasına yerleştirerek anahtar cümleyi bulunuz.

DÜRÜST OL KAZAN

6. Etkinlik

Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği açıklayınız.
a. Üç hafta sonra, Ling’in mahallesindeki gençlerden bazıları tohumların nasıl açtığını, bitkilerin nasıl büyümeye başladığını anlatmaya başladı. Ling bu sözleri duyduktan sonra her defasında eve gidip kendi tohumunu kontrol ediyor ancak saksının içinde büyüyen hiçbir şey görünmüyordu.
(Ancak kelimesi burada önceden anlatılan durumun aksi yönündeki bir açıklamayı beraberinde getirecektir.)

b. Ling’in sıkıntıdan karnı bile ağrıdı ama annesinin haklı olduğunu bildiğinden dolayı sözünü tuttu.kelimesi (Ama kelimesi önceden anlatılan olumsuz duruma karşın olumlu bir düşünceyi aktarmak için kullanılmıştır.)

c. İçinizden sadece Ling, kendisine verdiğim tohumun olduğu saksıyı bana getirme cesaretini ve dürüstlüğünü gösterebildi. Bu yüzden yeni imparatorunuz o olacak.
“Sebebi açıklamak için kullanılmıştır.”

7. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Hükümdar nasıl bir karar veriyor?
Veliaht seçmek yerine farklı bir şey yapmaya karar verdi.

2. Hükümdar, ülkesinin gençlerine ne söylüyor?
“Artık tahttan çekilmenin ve yerime yeni bir hükümdar seçmenin vakti geldi. Hükümdar olarak içinizden birisini seçeceğim.” diyor.

3. Ling kimdir?
Ling, saraya çağrılan gençlerden biridir.

4. Ling, kendisine verilen tohumu ne yapıyor?
Ling, tohumu saksıya ekiyor.

5. Ling, niçin başarısız olduğuna inanmaya başlıyor?
Ling, tohumu filizlenmediği için başarısız olduğuna inanmaya başladı.

6. Altı ay sonra Ling’in tohumunda herhangi bir değişiklik gözlemleniyor mu? Açıklayınız.
Hayır, bir değişikli olmuyor. Zaten, olma ihtimali de yok.

7. Annesi, Ling’e hangi öğüdü veriyor?
Annesi saksıyı götürmesini ve dürüst olmasını öğütledi.

8. Diğer gençleri güldüren neden nedir?
Ling’in saksını boş olduğundan gülüyorlar.

9. Gençlerden birkaçı Ling’e ne söylüyor?
“Boş ver, elinden geleni yapmışsın, ” demişler.

10. Ling niçin hükümdardan saklanıyor?
Tohumu filizlenmediği için saklanıyor.

11. Hükümdar muhafızlara ne emrediyor? Hükümdarın bu emri Ling’in ne düşünmesine neden oluyor?
Ling’i yanına getirmelerini emrediyor. Herhalde kendisini öldürtecek diye düşünüyor.

12. Hükümdar niçin gençleri susturma ihtiyacı duyuyor?
Gençler gülüp alay ettikleri için susturma ihtiyacı hissediyor.

13. Hükümdar kalabalığa neyi ilan ediyor? Onun bu kararı vermesinde etkili olan neden nedir?
“Yeni imparatorunuzu selamlayın!” diyor ve Ling’i imparator ilan ediyor. Bu kararı vermesinde, Ling’in dürüst olması etkilidir.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Evet, oldu. Dürüstlüğün insanı her makamı kazandıracağını öğrendim.

15. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Evet, buldum. Sonu çok ibret vericiydi.

8. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Metinde, dürüstlüğün önemini konu alan bir hikayeden bahsediliyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Dürüstlüğün önemini belirtmek için yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Dürüst olmak insana her makamı kazandırır.

9. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Kaynatılmış Tohum” başlığını kullanmış olabilir?
Çünkü anlatılan hikaye bu kaynatılmış tohum üzerine kuruludur.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Bence uyumlu. Çünkü olayı çözen kısımda en önemli şey tohumların kaynatılmış olduğu ve filiz vermeyecek oluşlarıdır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
“Dürüst Olmak” koyardım.

10. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!


 


Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Whwjwu dedi ki:

    Kendiniz yapınd dediğinizde siz yapin

  2. Hdjjdje dedi ki:

    Aradığımı buldum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: YASAK!