Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 24 Ağustos 2019


6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık “Gezegenimiz Isınıyor” Metni Etkinlikleri Cevapları

Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 211 Cevapları  

1. Etkinlik

Aşağıdaki görseller, dünyanın karşı karşıya kaldığı hangi tehlikeye dikkat çekmektedir? Sözlü olarak açıklayınız.

Cevap: Görseller, küresel ısınmaya dikkat çekmektedir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “Küresel ısınma” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Dünyanın artan sıcaklıkla tehdit altında kalmasını anlıyorum.

• Dünyamızın ısısının yükselmesine nelerin sebep olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Fabrika bacalarından ve egzozlardan çıkan gazlar, fosil yakıtlar.

• Küresel ısınmanın sonuçlarının neler olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Kuraklık, kutuplardaki buzulların erimesi, canlı yaşamının tehlikeye girmesi.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 212 Cevapları  

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?
Cevap: Önemli yerlere dikkat çekmek için bu şekilde yazılmış olabilir.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Eveti söylenebilir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir.

ç. “Metindeki önemli noktaları vurgulama” ile ilgili bildiğiniz başka biçimler var mı? Açıklayınız.
Cevap: Renkli yazma biçimini biliyorum.

4. Etkinlik

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Soruları, yazıya ve haberdeki grafiğe göre sözlü olarak cevaplayınız.

a. Yukarıdaki haber yazısı için hangi başlık kullanılmıştır? Sizce niçin böyle bir başlık kullanılmış olabilir?
Cevap: 2016:En Sıcak Yıl başlığı kullanılmıştır. Haberin içeriği hakkında bilgi vermek için bu başlık kullanılmış olabilir.

b. Haber yazısında okurlara hangi bilgi aktarılmaya çalışılıyor? Bu bilgiyi aktarmak için haberi hazırlayan kişi nelerden, hangi araçlardan yararlanmıştır?
Cevap: 2016 yılının 1880 yılından günümüze kadar en sıcak yıl olduğu aktarılıyor. Haberi hazırlayan kişi Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı Copernicus’un yayımladığı rapordan yararlanmıştır.

c. Küresel sıcaklıklar ne zaman kaydedilmeye başlamıştır?
Cevap: 880 yılında kaydedilmeye başlamıştır.

ç. Haberde kullanılan grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının en düşük olduğu zamanlar hangi dönemde yer almaktadır?
Cevap: 900-1920 yılları arasındadır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 213 Cevapları  

d. Grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının gittikçe arttığı söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir. özellikle de 1980 yılından sonra gittikçe artmıştır.

e. Haber yazısına göre Sanayi Devrimi ile küresel ısınma arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Sanayi Devriminden sonra atmosfere sera gazları yoğun bir şekilde salınmıştır. Bu da küresel ısınmaya neden olmuştur.

f. “Copernicus” neyin adıdır?
Cevap: Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programının adıdır.

g. Haberi hazırlayan kişi kimdir?
Cevap: Seçil Güvenç HEPER’dir.

ğ. Haber, hangi kaynakta yer almaktadır?
Cevap: Bilim Çocuk dergisi, 2017 Ocak Sayısı (Sayı 229)’nda yer almaktadır.

5. Etkinlik

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve anlamları defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 5 dakika süreniz bulunmaktadır. Yarışmaya başlayınız ve 5 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

Kelimelerin anlamlarını Buradan aratabilirsiniz.

6. Etkinlik

Aşağıda, “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

a. Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasının nedenini küresel ısınmaya bağlıyorlar.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 214 Cevapları  

b. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu daha iyi anlayabilmek için önce gezegenimizin nasıl bir yapısı olduğunu hatırlayalım.

c. Sera gazları olmasaydı atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı.

ç. Sera gazlarının olmaması kadar gerekenden fazla olması da bir sorun.

d. Son yıllarda sera gazlarının miktarının artması, Dünya’da daha fazla ısının tutulmasına neden oldu.

e. Gezegenimizde ne kadar çok ağaç olursa havadan o kadar karbondioksit alınacağı sonucuna varabiliriz.

f. Çok ağaç kesilirse ve yerine yenileri dikilmezse neler olacağını tahmin etmek zor değil.

g. Araştırma sonuçlarına göre, sera gazlarının artışına bağlı olarak gezegenimizin sıcaklığı önümüzdeki yüz yıl içinde 1,4-5,8 derece kadar artacak.

ğ. Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam edilmesinin küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülüyor.

h. Unutmayın, gezegenimiz hepimizin yardımı olmazsa yaşanmayacak hâle gelecek.

7. Etkinlik

Aşağıdaki metinde, koyu olarak gösterilen eklerden kelimenin anlamını değiştirenleri birinci kutuya, kelimenin cümledeki bir kelimeyle bağ kurmasını, cümlede bir görev kazanmasını sağlayanları ise ikinci bölüme yazınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 216 Cevapları  

8. Etkinlik

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
– lar, –ler
Ağaçlar çoktan çiçek açtı buralarda.
Bebekler oyunla büyürler.
b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

c. “Çerçeve içindeki ekler, ‘ağaç’ ve ‘bebek’ isimlerine eklendiğinde, bu isimleri çoğul hâle getirmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. “Ağaç” tekildir, “ağaçlar” ise çoğuldur.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 217 Cevapları  

9. Etkinlik

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.

b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamlarından birini kazandırmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 218 Cevapları  

10. Etkinlik

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.

c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlerin bildirdiği varlık ya da kavramların kime veya neye ait olduğunu anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Aşağıya yazınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 219 Cevapları  

11. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Birçok bilim insanına göre kasırga, fırtına, tsunami, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarının nedeni nedir?
Cevap: Küresel ısınmadır.

2. Metinde gezegenimizin yapısıyla ilgili hangi bilgiler verilmektedir?
Cevap: Dünyamızın havayla çevrili olduğu, Hava ise %21 oranında oksijen, %78 oranında azot, % 0,1-2 arasında su buharı ve % 0,036 oranında karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gazlarını içerdiği bilgileri verilmektedir.?

3. Sera gazlarının olmaması ya da gerekenden fazla olmasının neden olabileceği sorunlar nelerdir?
Cevap: Sera gazları olmasaydı atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı. Mars gibi soğuk bir gezegende yaşardık.

4. Sera gazlarının miktarının son yıllarda artması hangi sorunları beraberinde getirmiştir?
Cevap: Dünyada daha fazla ısının tutulmasına neden olmuş, bu da gezegenimizin daha fazla ısınmasına neden olmuştur.

5. Ormanlar, ağaçlar gezegenimiz için niçin önemlidir? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Bitkiler, havadaki karbondioksiti alırlar ve bunu, şeker, yağ ve proteinlerin yapımında kullanırlar. Bu
nedenle gezegenimizde ne kadar çok ağaç olursa havadan o kadar karbondioksit alınır. Ağaçlar olmasaydı karbondioksit miktarı artar, bu da canlı yaşamına zarar verirdi.

6. Karbondioksitin son yıllarda artmasının nedeni nedir?
Cevap: Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımıdır.

7. Son yüzyılda doğal iklim dengesini neler etkilemeye başlamıştır?
Cevap: Sanayi, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki etkinliklerin artması iklim dengesini etkilemiştir.

8. Metinde küresel ısınma nasıl tanımlanmıştır?
Cevap: Sera gazlarında artışın yaşanması sonucu dünyamızın ısınmaya başlaması şeklinde tanımlamıştır.

9. Küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülen etkenler nelerdir?
Cevap: Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam
edilmesi.

10. Yazarın Türkiye ile ilgili temennisi nedir?
Cevap:

11. Metinde, küresel ısınmayı azaltmaya ilişkin hangi önerilerde bulunulmaktadır?
Cevap: Kullanılmayan lambaları söndürmek, televizyonları kumandayla uyku hâline getirmeyip düğmesine basıp tamamen kapatmak, kâğıt ve cam gibi malzemelerin geri kazanımı konusunda özen göstermek, muslukları tam kapatmak.

12. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Konu: Küresel ısınma.
Ana fikir: Küresel ısınma dünyamızı tehdit ediyor.

13. Yazarın “dünyanın hepimize ihtiyacı olduğu düşüncesi”ne katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılıyorum.

14. Metinden hangi yeni bilgileri öğrendiniz? Açıklayınız.
Cevap: Havanın, %21 oranında oksijen, %78 oranında azot, % 0,1-2 arasında su buharı ve % 0,036 oranında karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gazlarını içerdiğini öğrendim.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 220 Cevapları  

12. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Küresel Isınma” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla). En beğendiğiniz afişi seçme nedenini, nedenlerini aşağıya yazınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. İLAYDA dedi ki:

    😍😍😍😍

  2. Anonim dedi ki:

    sadakacılar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.