Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 23 Ağustos 2019


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık “Yaşadığım Yerin Yönetimi” Cevapları

Şimdiki Yazımızda “5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık “Yaşadığım Yerin Yönetimi” Cevapları Sayfa 162, 163, 164, 165, 166″  Konusundan Bahsedeceğiz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 162  

Hazırlık Çalışması

Yaşadığınız yerin bağlı olduğu muhtarlığın nerede olduğunu biliyor musunuz? Sizce muhtarlığın görevi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
Evet biliyorum. Mahallemizin sorunlarını dile getirmek, mahallede yapılacak hizmetler için yetkililerle fikir alışverişinde bulunmak muhtarın görevlerindendir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 165  

Araştıralım Paylaşalım

Yaşadığınız yerde bulunan il veya ilçe müdürlüklerinden birini seçiniz. İmkânınız dâhilinde buraya giderek yetkili kişilerle, müdürlüğün görevi ve çalışmaları hakkında bir araştırma veya röportaj yapınız. Bu konuda aileniz ve öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. Yaptığınız araştırma veya röportajı defterinize yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görev çerçevesi içerisinde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendile­rine verilen görevleri yapmak, bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına gi­ren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,

Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, ge­rektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırıl­masını sağlamak,

Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereç­le­rinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, okul-kurum ve bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamaktır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 166  

Sıra Sizde

Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarın yapması gereken temel görevlerden üç tanesini defterinize yazınız.

Cevap:

Valinin görevleri (üç tane)

– Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak
– İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemek,
– Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapmak ve tebrikleri kabul etmek.

Kaymakamın görevleri (üç tane)

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlamak,
– Valinin emirlerini uygulamak
– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak.

Belediye başkanının görevleri (üç tane)

– Belediye teşkilatının menfaatleri doğrultusunda görev alan kişileri organize etmek ve yol göstermek.

– Belediyenin ilerleyişi ve yeni gelişmeler için belediyenin bütçelerinin belirli düzeyde tutulmasını sağlamak ve gerekli kişileri görevlendirmek.

– Belediye başkanı sıfatıyla resmi törenlerde ve davetlerde bulunmak suretiyle sorumlu olduğu belediyeyi temsil etmek, bizzat katılma fırsatı yoksa da yerine temsilen birini göndermek.

Muhtarın görevleri (üç tane)

– Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

– Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

– Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayın!

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.