Hata! Javascript'inizi açınız
Web Sitemize Hoşgeldiniz 25 Ağustos 2019


5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Şimdiki Yazımızda “5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 109, 110, 111, 112, 113. Sayfa Cevapları Konusundan Bahsedeceğiz

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 109 

A. Çeşitli kav­ram­ve sözcükler nu­ma­ra­la­nıp aşa­ğı­da­ki tabloya yer­leş­ti­ril­miştir. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın ce­va­bı­nı, kutucuk numaralarını kullanarak altlarına yazınız.

1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?
Cevap: 2, 5, 6, 10

2. Buz, buhara dönüşürken sırasıyla hangi olaylar olur?
Cevap: 5, 2, 6

3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?
Cevap: 3, 4, 11

4. Hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir?
Cevap:  1, 9, 12

5. Hâl değişim olayları hangileridir?
Cevap: 2, 3, 4, 5, 6

6. Termometre ile ölçülen büyüklük nedir?
Cevap: 7

7. Hangisi sıcaklık birimidir?
Cevap: 8

B. Resimleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Resimdeki demir çemberler hava şartlarından nasıl etkilenir?
Cevap: Soğuk ortamdaki demir çemberde büzülme, sıcak ortamdaki demir çemberde genleşme olayı gözlenir.

Hangi resimde termometredeki sıvı seviyesi yükselir, hangisinde düşer? Neden?
Cevap: Sıcak sıvı içindeki termometrede yükselme, buz içindeki termometrede sıvı seviyesinde alçalma görülür.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 110  

C. Aşa­ğı­da­ki re­sim­ler çer­çe­ve­le­ne­rek du­va­ra ası­la­cak­tır. Her res­min bir adı ve açık­la­ma­sı ol­sun is­ti­yo­ruz. Ve­ri­len­ler ara­sın­dan uy­gun olan adları ve açıkla­ma­la­rı ye­ri­ne ya­zı­nız.

1. b
2. a
3. ç
4. d
5. c

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 111  

Ç. Aşa­ğı­da­ki gra­fik, ısı­tıl­mak­ta olan bir kap­ta­ki su­yun za­ma­na bağ­lı sı­cak­lık de­ği­şi­mi­ni gös­ter­mek­te­dir. Gra­fiğe bakarak soruları cevap­layınız.

1. Suyun 4. dakikadaki sıcaklığını grafikte bulunuz.
Cevap: 40 derece

2. 80 °C’a kaçıncı dakikada ulaşılmıştır?
Cevap:  6 dk.

3. Suyun kaynama sıcaklığını bulunuz.
Cevap: 100 derece

4. Su, kaçıncı dakikada kaynamıştır?
Cevap: : 6. dk.

5. 6 ve 7. dakikalarda sıcaklık neden sabittir?
Cevap:  Kaynama olayı gerçekleştiği için sabittir.

D. Aşağıda verilen kavramların her biri için uygun bir soru yazınız.

 • ERİME: Erimenin nasıl gerçekleşir?
 • KAYNAMA: Suyun kaynama derecesi kaçtır?
 • BUHARLAŞMA: Buharlaşma nedir?
 • DONMA: Donma olayı için ne gereklidir?
 • YOĞUŞMA: Yoğuşan maddeler sizce hangileridir?
 • GENLEŞME: Genleşen maddeler nelerdir?

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 112  

E. Aşa­ğı­da açık­la­ma­sı ve­ri­len cüm­le­le­ri ta­mam­la­yı­nız.

• Buharlaşma ile erime birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıdan ısı alır.
Yoğuşma ile donma birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıya ısı verir.

F. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın doğ­ru cevabını işa­ret­le­yi­niz.

1. sorunun cevabı: D
2. sorunun cevabı: A
3. sorunun cevabı: D
4. sorunun cevabı: B
5. sorunun cevabı: A
6. sorunun cevabı: C
7. sorunun cevabı: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 113  

8. sorunun cevabı: D
9. sorunun cevabı: A
10. sorunun cevabı: B
11. sorunun cevabı: D

(2019-2020) DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. Rabia dedi ki:

  Teşekkürler

 2. Granny dedi ki:

  İyiydi çünkü hiç sebebi yoktu aslında ………….

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.