Web Sitemize Hoşgeldiniz 20 Mart 2019

30 Ağustos Metni Etkinlikleri Cevapları6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 88  

1. Etkinlik

Metne ve alt temaya hazırlamak amacıyla Atatürk’ün “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.” sözünden hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmanın demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayınız, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazını

Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmanız gerekmektedir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türk tarihindeki önemli zaferlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: Çanakkale Zaferi, Malazgirt Zaferi ve 15 Temmuz Zaferini biliyorum.

• 30 Ağustos Zaferi’nin hangi savaşta kazanıldığını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Başkomutanlık Meydan Muharebesinde kazanılmıştır.

• 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk Ordusu ile Yunan Ordusu arasında yapılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya’ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922’de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 89  

3. Etkinlik

“Zafer” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları boşluklara yazınız.

4. Etkinlik

“30 Ağustos” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Cevap: Bu etkinliği bilmediğiniz kelimelere göre yapmalısınız.

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

1. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta neler yaşamakta, hissetmektedir?
Cevap: İçi zaferle dolar, gurur, coşku ve sevinç hisseder.

2. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta nelerin geçtiğinden söz etmektedir?
Cevap: Tunç adımlar, demir göğüsler, Mehmetçikler, geçer subaylar, toplar, atlar, dağlar, yollar,  şehirler, ince bir hilal, yaralılar geçer.

3. Şan akını, nereden nereye kadar çağıldamaktadır?
Cevap: Afyon’dan, İzmir’e kadar çağıldamaktadır.

4. Şair, Türk askerini hangi sözlerle övmektedir?
Cevap: “Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman” sözlüyle övmektedir.

5. Metinde “çılgın” olarak nitelenen istek ne olabilir?
Cevap: Kutlu bir zafer olabilir.

6. “Unutmuş at gemi, kılıçlar kını / Can, canı unutmuş zafere kadar.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Herkes bütün yakınlarını, imkanlarını unutmuş ve zafere odaklanmıştır.

7. Şaire göre Mehmetçiğe en fazla yakışan nedir? Şair niye böyle düşünüyor olabilir?
Cevap: Mehmetçiğe yakışan zaferdir. Şair, Türk askerinin gücünü ve geçmişte yaptıklarını bildiği için böyle düşünüyor olabilir.

8. Sizce “30 Ağustos” adlı metni, şair hangi duygularla yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
Cevap: Şair, vatan ve millet sevgisi, övünç duygusu içinde yazmıştır. Bunun metnin genel havasından anlıyoruz.

9. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?
Cevap: “Ne var bu dünyada sana yakışan
Alnında bir zafer sabahı kadar?
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?” bölümünü beğendim. Çünkü, bu bölümde Türk askerine yakışanın zafer olduğundan bahsedilmiştir.

10. “30 Ağustos” adlı metin, sizde hangi duyguları uyandırdı?
Cevap: Gurur, sevinç, Vatan ve millet sevgisi duygularını uyandırdı.

11. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız
Cevap: Evet, buldum. Şiir, 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında duygularımızı canlandırmıştır.

6. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Metinde, 30 Ağustos Zafer Bayramından, Türk askerlerinden ve bu günde yapılanlardan söz ediliyor.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 90  

Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Milletimizin zafer duygusunu canlandırmak için yazmış olabilir.

Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap: Tarihimizde gurur duyacağımız birçok zafer vardır.

7. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “30 Ağustos” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Metinde, 30 Ağustos anlatıldığı için bu başlığı kullanmış olabilir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, uyumludur. Çünkü metinde 30 Ağustos Zafer Bayramından bahsedilmiştir.

Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:  “Zafer Bayramı” koyardım.

8. Etkinlik

A. “30 Ağustos” adlı şiiri ve aşağıda yer alan “30 Ağustos’un Önemi” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ’30 Ağustos’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir?
Cevap: Duygulu ve ahenkli ifadelere yer verilmiştir.

b. “30 Ağustos” adlı metin mi yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır?
Cevap: “30 Ağustos” adlı metin mısralar halinde yazılmıştır.

c. “30 Ağustos” adlı metindeki anlatım mı yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
Cevap: “30 Ağustos” adlı metin daha etkileyicidir. 30 Ağustos” adlı metin duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?

ç. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir
Cevap: 30 Ağustos adlı metinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 91  

d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
Cevap: 30 Ağustos adlı metinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorum.

e. “ ‘30 Ağustos’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılır mısınız? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılırım. Bu şekilde şiirin ahengi sağlanmıştır.

f. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin her dörtlüğünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci dörtlüğün mısra sonlarında yer alan ‘ağustos’ ve ‘pos’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. Ses benzerlikleri, şiirin ahengini sağlamaktadır.

g. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin 2. dörtlüğünün 2 ve 4. mısralarının sonunda yer alan ‘subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aylar’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:  Evet, haklıdır.

h. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ay’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘subay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleri, diğeri de ‘alay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ay’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

i. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimelerinin sonunda yer alan “-lar” eklerinde de ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-lar’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız
Cevap: Evet, haklıdır.

B. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak çekici, etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar hâlinde aktarıldığı yazı türüne şiir denir. “30 Ağustos” adlı metnin türü de şiirdir. Şiirde, ahengi sağlayan unsurlar vardır. Kafiye (uyak), redif ve ölçü (vezin) bunların en önemlilerindendir.

Mısra sonlarındaki yazılış ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin, seslerin benzerliğine kafiye (uyak) denir.

Mısra sonlarında yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan kelimelerin, eklerin ve seslerin benzerliğine redif denir. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak (hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri) bakımından denk oluşuna ise ölçü (vezin) denir. İki tür ölçü vardır. Bunlar hece ölçüsü  ve aruz ölçüsüdür.

Dizeleri, hece sayısı eşitliğine göre oluşturulduğu için “30 Ağustos” adlı metnin ölçüsü hece ölçüsüdür. Yani hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda hece bulunur. Aruz ölçüsü ise dizelerdeki hece sayısı eşitliğine dayanmayan, başka kuralları olan bir ölçüdür. “İstiklâl Marşı” aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiirdir. Bazı şiirler ölçüsüz ve kafiyesizdir; belli kurallara bağlı değildir. Böyle şiirlere serbest şiir denir.

9. Etkinlik

“30 Ağustos” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Bu çalışmayı metin üzerinde yapınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 92  

10. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde oluşturduğunuz grupla, yapmanız istenen “Millî Mücadele Dönemi Savaşları” araştırmasından elde ettiğiniz bilgileri kullanarak en fazla 10 dakika sürecek bir sunum yapmaya hazırlanınız. Sunumunuzda, konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videolara da yer vermeye dikkat ediniz. Hazırlığınızı tamamlayınca sunumunuzu grup sözcüsü olarak belirleyeceğiniz arkadaşınız aracılığıyla gerçekleştiriniz.

Cevap İçin Buraya Tıklayınız

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!

Etiketler:


DERS KİTABI CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  İşte buuuudurrrrbbbeeeéeee

 2. ömer dedi ki:

  çooooooooooooooooooooookkkkkkkk. güzzzzzzzzzzzzzzz_zzzzel

 3. mervenur andinç dedi ki:

  çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu

 4. Kkll dedi ki:

  Aynen haklısın

 5. Cocuk dedi ki:

  Laaaaan😀😀😀😀😀

 6. Angie Kamikaze dedi ki:

  Her zamanda but site✔✔✔

 7. BEYZA AYNUR dedi ki:

  İĞRENÇ

 8. SELENA dedi ki:

  MÜTİŞŞ BAYILDIM

  1. baki dedi ki:

   mütişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş olmuşşşşşşşşşşşşşş veeeeeeeeeee çokkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllll olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.